تایتل قالب
..اینجا ملکه بیان می‌نویسد..دم اونایی که ازم خبر گرفتن گرم.. 

رفقا فداتون.. 

و اونایی که در ظاهر فقط زر میزدن.. 

به درک برن.. 

بای =) 


HαяƖєу Qυιηη ۹۹-۱۲-۰۶ ۰ ۵ ۴۷

HαяƖєу Qυιηη ۹۹-۱۲-۰۶ ۰ ۵ ۴۷